99 ESMA, SONSUZ MANA

En Güzel İsimler

   Naslarda Yüce Rabbimize nispet edilen isimleri ifade eden ve Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi kullanılan “esma-i hüsna”, ismin çoğulu olan “esma” ile güzel, en güzel anlamlarına gelen “hüsna” kelimelerinden müteşekkil bir terkip. Hüsnadan murat, estetik bir güzellikten ziyade mutlak manada bir güzelliktir ve esmadan kasıtsa Kur’an’da ve muhtelif hadislerde geçen, sayısal olarak yüzden fazla olsa da esasen terim olarak Allah’a ait doksan dokuz isimdir.

  • Esma-i hüsnayı ezberlemek, onları sayıp tekrarlamak değil, manalarını anlayıp doğru bir Allah tasavvuru ve uluhiyet inancına sahip olmak demektir.
  • Bu anlamda esma-i hüsnayı belleyip öğrenen kul, Allah’ı gereği gibi tanıyıp sağlam iman ve ahlak sahibi olduğundan cennetliktir.
  • Esma-i hüsna zikredilerek yapılan dualar kabule şayandır.
DEVAMI...Ayetler